Sisukord:
Uudised:

Line 1
Line 2
Line 3

 
Sertifikaadid

Meie klientidele annavad sertifikaadid kindlustunde, et neile tagatakse kvaliteetsed materjalid, tooted ja teenused, et firmas tegeldakse pidevalt ja kõrgel tasemel töötajate kvalifikatsiooni tõstmisega ning tootearendusega ja arvestatakse igakülgselt kaasaja nõuetega.

Sertifikaadid on tõestuseks, et projekteerimine, süsteemide väljaehitus ja hilisem hooldus on vastavuses nõutud ja tunnus- tatud kvaliteedinormidega ning on järjepidevalt kontrollitud rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisettevõtte poolt.

Tutvu sertifikaadiga

Sertifikaadide pildid
Lingid:

VTRO soovitab:
 
© OÜ V.T.R.O.grupp All right reserved | sitedesign: RedPoint